Scholing

Ik ben als docent verbonden aan de opleiding tot logotherapeut van het NILEA.

Hiernaast begeleidt ik groepsgesprekken over zingeving in de GGZ, het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij landelijk platform MIND.

In 2020 heb ik het ‘Leerhuis GGZ’ opgericht waarin korte cursussen, trainingen en intervisies worden verzorgd over onderwerpen op het raakvlak van zingeving, spiritualiteit, religiositeit en GGZ. Neem contact met mij op voor meer informatie.