Psychosociale hulp en Logotherapie

 

Welkom in mijn praktijk voor Psychologische hulp en Logotherapie.

Op deze website lees je (praktische) informatie. Als het je aanspreekt, neem dan vrijblijvend contact met mij op voor verdere kennismaking.

Logotherapie en Existentiële Analyse gaan ervan uit dat ieder mens ten diepste gericht is op het creëren van een zinvol bestaan. Spiritualiteit en religiositeit zien we hierbij als helende krachten.  Zelfonderzoek en aandacht voor leefstijl spelen hierbij een belangrijke rol.

In de Logotherapie zoeken we samen naar manieren om lichaam, psyche (ziel) én geestkracht versterken. Veelal maken we hierbij gebruik van de uitgangspunten en technieken van Viktor Frankl. Deze Joodse psychiater en filosoof ontwikkelde de Logotherapie en Existentiële Analyse. Deze zijn erop gericht ruimte te creëren in je doen een laten en daarmee bestaande knelpunten te verminderen.

Als Geestelijk Begeleider kan ik je bijstaan om te gaan met knellende situaties en gebeurtenissen waarvan het niet mogelijk is om die zomaar te veranderen. Geestelijke Verzorging is niet oplossingsgericht en kijkt naar zinvinding en betekenisgeving. Religie, spiritualiteit en geloof kunnen daar een belangrijk onderdeel van zijn.