eSpreekuur

 

Aan PsychoseNet, het landelijk platform voor cliënten in de GGZ, werk ik mee aan het eSpreekuur. Hier beantwoord ik vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie/religiositeit.

Via bovenstaande links kun je (anoniem) een vraag stellen. Vragen en antwoorden kunnen geanonimiseerd op de website van PsychoseNet worden gepubliceerd zodat dit ook andere mensen kan helpen en inspireren.