Spirituele vragen

   

Spirituele vragen gaan over de levensweg die we lopen, het waartoe van ons leven. Je kunt het ook levensbeschouwelijke vragen noemen of existentiële vragen… of religieuze vragen.

Het zijn vragen die zich in een ander taalveld en andere ervaringsdimensie afspelen dan psychologische vragen, al staan ze er niet helemaal los van.

Het zijn vragen die de ziel of geest van ons bestaan aangaan en daarom direct zijn verbonden met zingeving.

Spirituele vragen zijn onvermijdelijk als we bereid zijn ons leven en welke omstandigheden dan ook, volledig aan te gaan,

Bij HeelJeVerhaal kun je rekenen op deskundige én praktische begeleiding om richting te kunnen geven of (her)vinden op de spirituele weg die we tijdens ons leven afleggen.